Władze powiatowe
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego
 
 
 • Adam Jarubas
  Adam Jarubas
  Wiceprezes PSL, Prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
  Od 1992 roku członek PSL, a od 2006 roku – prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach. W kadencji 2006 – 2010, 2010 – 2014, 2014 - 2018 radny Sejmiku i Marszałek Woj. Świętokrzyskiego.
 • Dr Czesław Siekierski
  Dr Czesław Siekierski
  Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Parlamencie Europejskim. W latach 1997-2004 Poseł na Sejm RP.
  Członek Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL oraz Rady Naczelnej PSL. Doktor nauk ekonomiczno-rolniczych, autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, nauczyciel akademicki.
 • Beata Oczkowicz
  Beata Oczkowicz
  Wiceminister obrony narodowej z zakresu infrastruktury
  Przez 15 lat odpowiadała za realizację inwestycji gazowniczych na terenie województwa świętokrzyskiego. W latach 2011 – 2012 wicewojewoda świętokrzyski. Motto życiowe: „Wielka rzecz musi być trudna”.
 • Mirosław Pawlak
  Arkadiusz Bąk
  Wiceminister w Ministerstwie Gospodarki w zakresie e-gospodarki, radny i Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego V kadencji 2014 – 2018
  Prezes Zarządu Powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Ostrowcu Świętokrzyskim, członek Prezydium PSL w Kielcach.
 • Grzegorz Dziubek
  Grzegorz Dziubek
  Burmistrz Włoszczowy od 2014 roku, wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego PSL w Kielcach, prezes Zarządu Powiatowego PSL we Włoszczowie
  Radny trzech kadencji Rady Miejskiej we Włoszczowie. W latach 2012 – 2014 obejmował stanowisko Wicewojewody Świętokrzyskiego.
 • Piotr Żołądek
  Piotr Żołądek
  Radny IV i V kadencji Sejmiku. Był dyrektorem Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL
  W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję Wicewojewody Świętokrzyskiego. Jest wiceprzewodniczącym Klubu Radnych PSL. Od 2002 jest członkiem Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.
 • Mirosław Pawlak
  Mirosław Pawlak
  Polityk i nauczyciel, Poseł na Sejm II, III, IV, V, VI, VII kadencji
  Znany jest przede wszystkim jako działacz społeczno – polityczny, ludowiec, strażak. Działa na wszystkich szczeblach struktur, od gminnej do centralnej. Jest wieloletnim Prezesem Zarządu Powiatowego PSL w Jędrzejowie.
 • Marek Gos
  Marek Gos
  Poseł VII kadencji Sejmu RP. Doktor nauk rolniczych.
  W latach 2002–2010 był radnym sejmiku oraz członkiem zarządu województwa świętokrzyskiego. W 2010 ponownie wybrany na radnego województwa, objął funkcję przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji.
 • Romuald Garczewski
  Romuald Garczewski
  Poseł na Sejm VII kadencji, wieloletni samorządowiec
  Przez dwie kadencje był burmistrzem Staszowa w latach: 2002 – 2006 i 2010 – 2014. Wcześniej był radnym powiatu staszowskiego.
 • Paweł Olszak
  Paweł Olszak
  Od 2014 roku pełni funkcję Wicewojewody Świętokrzyskiego
  Od 1999 roku pracował w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie, od 2004 roku był naczelnikiem Wydziału Budownictwa i Architektury. W latach 2006-2010 wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie.
 • Ryszard Ciźla
  Ryszard Ciźla
  Prezes Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach, wiceprezes Prezydium Zarządu Województwa Świętokrzyskiego PSL w Kielcach
  Radny Powiatowy w Sandomierzu, przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Drogownictwa, Transportu Zbiorowego oraz Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy.
 
 
Władze wybranego powiatu
 
 
Najważniejsze informacje
 
 
 
 
Jesteś tutaj: Strona główna

Aktualności

 

Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych numer 5 w Łopusznie, którzy wykazali się najlepszymi wynikami w nauce w pierwszym semestrze otrzymali nagrodę – na początku kwietnia zostali zaproszeni przez posła Marka Gosa do Warszawy. Zwiedzili siedzibę Parlamentu RP oraz uczestniczyli w debacie posłów w Sejmie.

Data dodania:piątek, 17 kwietnia 2015r.
 
 

Kazimierz Kotowski – członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego uczestniczył w otwarciu nowoczesnego Centrum Rehabilitacji i Sportu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  - Dla nas jest to radość i możliwość pokazania, że tu w Kielcach potrafimy nie tylko mówić, ale i planować, a  potem realizować założenia. Bardzo zależy nam na tym, aby ta uczelnia była w pełni przygotowana do rozszerzenia swojej płaszczyzny kształcenia – stwierdził Kazimierz Kotowski, członek Zarządu Województwa. - Cieszę się bardzo, że kolejny obiekt będzie służył rozwojowi sportu akademickiego, z którym wiążę wspaniałe wspomnienia, jako były student i sportowiec – powiedział Kazimierz Kotowski. 

Data dodania:czwartek, 16 kwietnia 2015r.
 
 

Poseł Romuald Garczewski i wiceminister pracy i polityki społecznej Małgorzata Marcińska spotkali się z mieszkańcami powiatu sandomierskiego. - Odwiedziliśmy wiele miejsc i spotkaliśmy się z wieloma ciekawymi , aktywnymi ludźmi z różnych środowisk. Dziękuję za miłe spotkanie w Łoniowie z aktywnymi Paniami i samorządowcami z powiatu sandomierskiego. Z takimi działaczami można wiele, więc zaczynamy – powiedział Romuald Garczewski.

Data dodania:środa, 15 kwietnia 2015r.
 
 

Starosta opatowski Bogusław Włodarczyk rozpoczął spotkanie z uczniami szkół ponadgimnazjalnych województwa świętokrzyskiego w ramach "Lekcji o samorządzie". Lekcja w Opatowie odbyła się pod hasłem „Udział w wyborach samorządowych największym przywilejem każdego obywatela” .

Data dodania:poniedziałek, 13 kwietnia 2015r.
 
 

Wicemarszałek Sejmu RP Eugeniusz Grzeszczak, Przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Wiceminister Gospodarki i Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz członkowie Zarządu Kazimierz Kotowski i Piotr Żołądek wzięli udział w Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki w Kielcach.

Data dodania:piątek, 10 kwietnia 2015r.
 
 

Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego spotkała się z uczniami wyjeżdżającymi na 3-tygodniowe praktyki w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Erasmus+ pn. „Uczeń na europejskim rynku pracy”.

Data dodania:piątek, 10 kwietnia 2015r.
 
 

- Cieszę się, że program stypendialny jest tak popularny i przynosi wymierne efekty, dowodem jest 1500 młodych ludzi, których wsparliśmy kwotą ponad 5 mln zł. w dotychczasowych siedmiu edycjach programu - mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa, który w czwartek, 9 kwietnia w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach  wręczył dyplomy potwierdzające przyznanie stypendiów wyróżnionym uczniom z województwa świętokrzyskiego.

Data dodania:czwartek, 9 kwietnia 2015r.
 
 

W Starachowicach właściciele i prezesi ponad 60 firm z terenu powiatu starachowickiego otrzymali odznaczenia Ministra Gospodarki za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz zaangażowanie i wkład w rozwój gospodarki w okresie 25-lecia polskiej transformacji. Wręczyli je wiceminister gospodarki, przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Arkadiusz Bąk, marszałek Adam Jarubas, starosta starachowicki Dariusz Dąbrowski i  prezydent Starachowic Marek Materek.

Data dodania:czwartek, 9 kwietnia 2015r.
 
 

Burmistrz Włoszczowy, Grzegorz Dziubek, Starosta Włoszczowski Jerzy Suliga, Wicestarosta Zbigniew Krzysiek oraz przedstawiciele wykonawcy - Pracowni Projektowej ARCHIDROG podpisali umowę na wykonanie Studium Wykonalności z Koncepcją Programowo-Przestrzenną oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz uzyskanie decyzji środowiskowej dla zadania pn. "Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa - budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką Nr 742 i Nr 785".

Data dodania:środa, 8 kwietnia 2015r.
 
 

VII Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL rozpoczynają się 10 kwietnia w halach wystawienniczych Targów Kielce. Swoją ofertę zaprezentują firmy z branży agroturystyki i turystyki wiejskiej, producenci czy twórcy ludowi. Krajem Partnerskim targów będzie region Velikiej Goricy w Chorwacji, a Regionem Partnerskim Makroregion Polski Wschodnie.

Data dodania:wtorek, 7 kwietnia 2015r.
 
 

Edmund Kaczmarek 1 kwietnia przewodniczył obradom Konwentu Starostów Województwa Świętokrzyskiego w Staszowie. W prezydium posiedzenia zasiedli: członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski oraz główny geodeta kraju, prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Kazimierz Bujakowski.

Data dodania:czwartek, 2 kwietnia 2015r.
 
 

O podstawowych strukturach samorządu powiatowego młodzieży ze szkół licealnych z terenu powiatu staszowskiego opowiadał 31 marca starosta Michał Skotnicki. - Dziękuję, że lekcje o samorządzie po raz kolejny odbywają się w Staszowie. Osobiście miałem okazję brać udział w nich już kilka razy. Cieszy mnie, że inicjatywa ta jest kontynuowana – mówił Michał Skotnicki, który w sali konferencyjnej staszowskiego starostwa przybliżył uczniom struktury samorządu powiatowego, przedstawił czym zajmują się Komisje Rady Powiatu oraz poszczególne wydziały. 

Data dodania:środa, 1 kwietnia 2015r.
 
 

W Sandomierzu Poseł Romuald Garczewski otworzył swoje nowe biuro poselskie. Mieści się ono przy ul. 11 Listopada 1a. W otwarciu, które było połączone ze śniadaniem Wielkanocnym z Powiatowym Zarządem PSL, wzięli udział m.in. poseł Jarosław Górczyński oraz Starosta Powiatu Sandomierskiego Stanisław Masternak.

Data dodania:środa, 1 kwietnia 2015r.
 
 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jędrzejowie odbyły się Regionalne Targi Pracy. Wzięli w nich udział członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierz Kotowski oraz Starosta Powiatu Jędrzejowskiego, Edmund Kaczmarek. Patronat nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas.

Data dodania:wtorek, 31 marca 2015r.
 
 

Świętokrzyscy ludowcy aktywnie uczestniczyli w „Malowanej Niedzieli”. Z rodzinami zdobili pisanki, licytowali i pomagali chorym i potrzebującym. Wśród malujących świąteczne jajka byli: wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, radny Sejmiku Grzegorz Gałuszka z córkami, starosta kielecki Michał Godowski, starosta jędrzejowski Edmund Kaczmarek, wicewojewoda świętokrzyski Paweł Olszak, kielecki radny Włodzimierz Wielgus.

Data dodania:poniedziałek, 30 marca 2015r.
 
 

Wiceminister gospodarki i Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, wiceminister obrony narodowej Beata Oczkowicz, europoseł Czesław Siekierski, poseł Marek Gos, członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek, starosta powiatu kieleckiego Michał Godowski, wicestarosta Zenon Janus uczestniczyli 27 marca w otwarciu jednej z największych imprez w kieleckim centrum wystawienniczym - Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej AGROTECH.

Data dodania:piątek, 27 marca 2015r.
 
 

Już w piątek, 27 marca rozpoczną się 21. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH, którym towarzyszyć będą XV Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnymi LAS-EXPO. Otworzy je Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marek Sawicki.

Data dodania:czwartek, 26 marca 2015r.
 
 
Strona 1 z 52